Loader Logo
Tlumočnický servis

Zaměřujeme se na odbornost, profesionalitu, zkušenosti a důslednou přípravu

Tlumočení

Stejně jako v překladech poskytujeme odborný tlumočnický servis v nejrůznějších oborech, tlumočíme od svatebních obřadů pro běžné občany až po velká ekonomická fóra, konference o designu, workshopy, jednání u notáře a úzce specializované odborné akce, jakými jsou potápěčské konference a odborné telekomunikační a lékařské workshopy.

Tlumočnické a konferenční služby jsou poskytovány jak v místě našeho působení, tak po celé České republice a v podstatě po celém světě. Naši tlumočníci již doprovázeli naše klienty do Koreje, Číny, USA, Ruska i Afriky.

Základní tlumočení zahrnuje konsekutivní, simultánní (konferenční, kabinové), telefonické a soudní tlumočení. Zajišťujeme kompletní tlumočnickou techniku. Zaměřujeme se na odbornost, profesionalitu, zkušenosti a důslednou přípravu.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní, neboli následné tlumočení je převod ústního sdělení po částech. Řečník vysloví část svého proslovu, a poté se nechá prostor tlumočníkovi k převodu sdělení. Mluvčí a tlumočník se tedy střídají v pravidelných intervalech. Konsekutivní tlumočení poskytujeme pro obchodní jednání, školení, přednášky a podobné akce s menším počtem účastníků. Tento typ tlumočení není vhodný pro mezinárodní konference či velké tiskové konference, kde se tlumočí do třech a více jazyků Během konsekutivního tlumočení se mluvčí a tlumočník střídají v pravidelných intervalech.

Soudní tlumočení

Jedná se o zajištění soudního tlumočníka např. při jednáních u notáře a na úřadech, kdy tento bezprostředně po svém úkonu stvrdí svým podpisem a razítkem správnost tlumočeného textu. Typickým příkladem jsou valné hromady, svatby apod.

Doprovodné tlumočení

Tlumočník bude s klientem jako doprovod v rámci pracovních cest a bude tlumočit i při volném programu. Doprovodné tlumočení se používá zejména při obchodních cestách a schůzkách. Tlumočník v těchto případech pouze netlumočí, ale zastává částečně i funkci průvodce (nicméně jej nenahrazuje). Pomáhá klientovi se orientovat v cizím prostředí, s vyřízením různých záležitostí (např. na místních úřadech). Úlohou tlumočníka je pomoci zákazníkovi překonat nejen jazykovou, ale i kulturní bariéru.

Ceník tlumočení

Po sdělení předpokládaného termínu akce, místa konání (tuzemsko, zahraničí), druhu tlumočení, zaměření tlumočení, rozsahu, požadavků na zajištění tlumočnické techniky a event. písemných podkladů k akci Vám obratem připravíme nezávaznou nabídku. Pamatujte prosím, že čím více informací nám sdělíte, tím lépe budeme moci zvolit daného tlumočníka a případně odpovídající techniku.

Reference

O kvalitě našich služeb v oblasti tlumočení svědčí taková jména, jakými jsou mezi jinými Tesco Stores a.s., Vítkovice a.s., AWT a.s., RPG a.s., Asental a.s., Autokont a.s., ArcelorMittal a.s., Vítkovice a.s., Hyundai Motor Czech s.r.o., Metrostav a.s., NEDIS KERR s.r.o., OVaK a.s., ČEZ a.s., mnohé advokátní kanceláře a auditorské firmy, statutární město Karviná a Ostrava, Auto Heller a.s., Freediving Instructors International Ostrava, Trespresidentes s.r.o., Pentair valves & controls czech s.r.o., Mentes a.s., Vodafone a.s., T-Mobile a.s.