Loader Logo
Nabídka překladů

Kompletní překladatelský a tlumočnický servis do 111 jazyků

Překlady

Společnost AARCADIA-studio, v.o.s. poskytuje kompletní překladatelský a tlumočnický servis do 111 jazyků a tento počet se neustále zvyšuje. Překlady a tlumočení jsou zajišťovány špičkovými překladateli a tlumočníky po celé České republice a v zahraničí. Při překladech využíváme CAT softwarové nástroje na podporu překládání (SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast, Across), které zaručují jednotnou terminologii a zkracují výrazně termíny vyhotovení.

Nedílnou součástí překladatelského servisu jsou korektury rodilými mluvčími a odborníky v dané oblasti, kteří zajišťují odborné, předtiskové a stylistické korektury tak, aby byl výsledný text správný nejen pro stránce gramatické, ale i obsahové a stylistické.

Mezi nejčastěji překládané z 111 jazyků patří:

albánština, angličtina, arménština, ázerbajdžánština, běloruština, bosenština, bulharština, černohorština, čínština, gruzínština, hindština, japonština, dánština, esperanto, estonština, finština, francouzština, furlandština, galicijština, chorvatština, islandština, italština, korejština, katalánština, latina, litevština, lotyština, maďarština, makedonština, moldavština, mongolština, němčina, nizozemština, norština, novořečtina, paštština, polština, portugalština, romština, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, srbština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, uzbečtina, vietnamština, vlámština, valencijština a další. 

Úředně ověřené překlady (soudní překlady)

Veškeré překlady je možné soudně ověřit, tedy opatřit tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem. V praxi to vypadá tak, že námi přeložený dokument je svázán a spojen s originálem či notářsky ověřenou kopií a opatřen tlumočnickou doložkou příslušného soudního tlumočníka a kulatým razítkem. Abychom zajistili co nejrychlejší a nejpohodlnější jazykový servis, jako jediní v Ostravě jsme schopni přeložit a ověřit dokumenty v mimořádně krátkých termínech, event. na počkání (vysvědčení, certifikáty, rodné listy, technické průkazy vozidel).
Mezi nejčastěji překládané dokumenty s úředním ověřením patří rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení, smlouvy, zápisy z valných hromad, stanovy společností, nejrůznější certifikáty a osvědčení, celní dokumenty, dědická řízení, technické zprávy, technické průkazy vozidel a veškeré další texty, u kterých potřebujete zajistit a oficiálně deklarovat přesnost a věrnost přeloženého textu shodujícího se s originálem.

Cena a termín zhotovení

Naše překlady jsou vyhotovovány ve špičkové kvalitě za velmi příznivé ceny, které se pohybují u základních jazyků od 239 Kč za jednu normovanou stranu (1800 znaků včetně mezer na normostranu). Konkrétní cenu zjistíte nejrychleji tak, že nám zašlete emailem, kurýrem, poštou nebo osobně doručíte požadovaný soubor, my Vám obratem sdělíme cenu, předpokládaný rozsah a termín zhotovení. Jako historicky první překladatelská agentura v Ostravě jsme zrušili tzv. příplatky za odbornost, takže ve výsledku obdržíte obratem jasnou cenovou nabídku s přesným termínem zhotovení bez jakýchkoliv skrytých poplatků.

Standardní doba zhotovení překladu je 6 normostran na jeden pracovní den, naše rozsáhlá síť překladatelů a tlumočníků umožňuje pracovat i s expresními termíny a zakázkami velkého rozsahu ve velmi krátké době vyhotovení, a to včetně soudně ověřených překladů. Jako jediná agentura zajišťující kompletní překladatelský, tlumočnický a konferenční servis jsme schopni překládat základní dokumenty a poskytovat expresní překlady v nejběžnějších jazycích (angličtina, němčina, polština) včetně soudního úředního ověření na místě a téměř na počkání s tím, že ostatní jazyky jsou překládány ve velmi krátkých termínech, a to v nejrůznějších kombinacích.

Reference

O kvalitě našich služeb v oblasti překladů za naši téměř dvacetiletou historii svědčí taková jména, jakými jsou mezi jinými Tesco Stores a.s., Vítkovice a.s., AWT a.s., RPG a.s., Asental a.s., Autokont a.s., ArcelorMittal a.s., Hyundai Motor Czech s.r.o., Metrostav a.s., NEDIS KERR s.r.o., OVaK a.s., ČEZ a.s., mnohé advokátní kanceláře a auditorské firmy, statutární město Karviná a Ostrava, Auto Heller a.s., Freediving Instructors International Ostrava, Trespresidentes Ultimate Rebreathers s.r.o., Pentair valves & controls czech s.r.o., Mentes a.s.

Rady pro zadavatele překladů

Jak zajistit vzájemnou spoluprací, aby byl překlad co nejlepší? Zde naleznete několik rad pro zadavatele překladů.

 • Od zadání překladu s námi prosím spolupracujte. Předejte nám k překladu co nejvíce informací, nás tím neobtěžujete a naši překladatelé pak mohou odvést co nejlepší práci.
 • K překladu nám zadejte až finální verzi textu.
 • Sdělte nám vždy účel použití překladu – jen tak můžeme dodat takový překlad, který co nejúčinněji osloví příslušnou cílovou skupinu – mluvený projev není stejný jako text na internetovou stránku, marketingové či reklamní materiály jsou něco jiného než prodejní katalog, novinový článek určený pro laickou veřejnost je něco jiného než odborná stať, atd.
 • Poskytněte nám na vypracování překladu adekvátní množství času.
 • Nešetřete na nepravém místě – pokud se jedná o překlad textu určeného do tisku, nechte si na překladu provést předtiskovou korekturu – tu musí provést rodilý mluvčí daného jazyka se znalostmi jazykovými i odbornými nejen v cílovém, ale i ve výchozím jazyku.
 • Pokud je to pro Vás důležité, u angličtiny nám sdělte, zda požadujete angličtinu britskou či americkou, zda si přejete španělštinu evropskou či např. mexickou, atd.
 • Pokud se Vás v průběhu práce budeme na něco dotazovat, neberte to prosím za známku naší malé kvalifikovanosti. Nechceme Vás zbytečně obtěžovat, chceme odvést co nejlepší práci.
 • Předejte nám své terminologické slovníky, pokud je máte, abychom použili Vámi zažitou terminologii a nevytvářeli novou.
 • Normostrana – normostranou se rozumí strana o 1800 znacích včetně mezer, což představuje dle ČSN strana o 30 řádcích po 60 znacích
 • Fyzická strana – tisková strana
 • Překlad do jazyka – znamená překlad z jazyka českého do předmětného jazyka cílového
 • Překlad z jazyka – znamená překlad z předmětného jazyka výchozího do jazyka českého (Při překladu z jazyka cizího do jiného cizího jazyka se jednotlivé sazby sčítají, např. překlad z anglického jazyka do italského – účtována sazba překladu z angličtiny do češtiny plus z češtiny do italštiny.)
 • Rozsah překladu – cena za překlad se účtuje ve většině případů (pokud není s klientem domluveno jinak) dle rozsahu překladu, nikoli dle rozsahu předlohy. Minimálním účtovaným rozsahem je 1 NS (normostrana) nebo minimální paušál.
 • Běžný termín – tímto termínem se rozumí vyhotovení překladu středně obtížného odborného textu ve lhůtě delší než dva pracovní dny.
 • 1 pracovní den překladatele – na jeden pracovní den překladatele se běžně počítá s 6 – 7 normostran (do této lhůty se však nezapočítává den zadání a odevzdání překladu, víkendy a svátky)